Gimnazjum w Witowie
 

Z  kart historii nauczania w Witowie.

           Pierwsze wzmianki historyczne dotyczące nauczania dzieci i młodzieży w Witowie pochodzą z okresu Odrodzenia .W wieku XVI w Witowie działała szkoła parafialna. Kolejne informacje dotyczą roku 1720 kiedy parafię w Witowie objęli Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo. Funkcję nauczyciela pełnił wówczas organista, który mieszkał w budynku szkoły. Źródła historyczne podają,że z biegiem lat szkoła podupadła ,a w 1816 roku przestała istnieć. Nauczanie dzieci prowadził wówczas wikary miejscowej parafii.

          Pierwsza szkoła elementarna powstała w Witowie w 1838 roku. Jej założycielem był ksiądz Wojciech Kochowicz. Sam bezpłatnie uczył miejscowe dzieci a potem z zebranych składek wiernych wynajął pomieszczenia i zatrudnił nauczyciela.

          Po roku 1851 źródła historyczne odnotowują znaczne ożywienie w edukacji miejscowej latorośli a to dzięki proboszczowi miejscowej parafii ks. Franciszkowi Płoszczyńskiemu, który zasłużył się przeprowadzeniem licznych prac remontowych w obiektach parafialnych i organizacją miejscowej ludności.

         W dwudziestoleciu międzywojennym w Witowie istniała szkoła powszechna II stopnia. Mieściła się ona w 2 izbach oraz pomieszczeniach wynajętych od osób prywatnych. Działalnością szkoły kierował Władysław Bruzda ,który od 1909 roku był jej nauczycielem. W szkole uczyli wówczas m.innymi; Antonina Dominiak,Maryla Kozak,Stefan Suda, E.Rochowich, Pietoń, Błachowiak, zaś religii uczył księża  Rochowicz i Piętoń.

 
Klasa IV w 1946  roku  z nauczycielami   Maria Bruzda i Władysław Bruzda
Fot. z albumu
"Witowo na starej fotografii "- Elżbieta Zielińska, Agnieszka Śmigiel.

              W okresie II wojny Światowej działalność szkoły została zawieszona. Po wojnie 29 stycznia 1945 roku w Witowie rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Powszechna. Obowiązki kierownika ponownie powierzono Władysławowi Bruździe. Nauczycielami i wychowawcami dzieci i młodzieży w witowskiej szkole wraz z jej kierownikiem byli; Lucjan Gertz, Halina Radke, Jan Kucharski,Henryk Chrupczak, Henryk Markiewicz, Maria Bruzda.Janina Wojciechowska, Władysława Bagińska, Zdzisław Majchrzak.

 
 Budynek dawnej  Szkoły Podstawowej w Witowie
Fot. ze zbiorów własnych autora

          Dzięki wymiernym staraniom kierownika Władysława Bruzdy i pomocy mieszkańców Witowa w 1954 roku oddano do użytku cztery nowe sale lekcyjne. Zatrudnieni zostali też nowi nauczyciele; Zenobia Gajdzińska, Lucyna Patyk, Pelagia Eznarska, Izabela Sempka i Zenon Sempka , który przejął kierownictwo szkoły.

 
Nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej w 1967 roku
Fot. ze zbiorów własnych autora

           Sukcesywny wzrost w latach 60-tych XX wieku ilości dzieci podlegających obowiązkowemu nauczaniu oraz zmiana programów nauczania wymagała naboru nowych pedagogów. Grono pedagogiczne witowskiej szkoły uzupenili; Bogumia Pączkowska, Stanisław Gajdziński, Teresa Lewanowska,Mirosława Benedykcińska

 
Wmurowanie aktu erekcyjnego po budynek nowej szkoły w 1967 r.
Fot. z albumu "Witowo na starej fotografii "- Elżbieta Zielińska, Agnieszka Śmigiel.

            W 1968 roku, witowskie dzieci i młodzież rozpoczęły naukę w nowoczesnym budynku szkolnym(budynek dzisiejszego gimnazjum) wybudowanym z inicjatywy dyrektora Zenona Sempka, przy wymiernej pomocy (pracy fizycznej przy budowie ) i wsparciu finansowym mieszkańców.

 
Nauczyciele i uczniowe klasy VIII w 1968 roku.
Fot. z albumu "Witowo na starej fotografii "- Elżbieta Zielińska, Agnieszka Śmigiel.

Szkoła przyjęła w 1994 roku imię Kazimierza Wielkiego, a na tę okoliczność ufundowano sztandar szkoły i odsłonięto tablicę pamiątkową.


Budynek szkoły- fot. ze zbiorów własnych autora


Publiczne Gimnazjum w Witowie

           Od 2000 roku w wyniku wdrożenia reformy szkolnictwa podstawowego, edukację witowskich dzieci i młodzieży prowadzi Publiczne Gimnazjum w Witowie .Dyrektorem szkoły była Anna Ignasiak, która funkcję tę pełniła do 2006 r. Pierwsze grono pedagogiczne stanowili: Aneta Dębska, Piotr Kostecki, Elżbieta Kozłowska, Katarzyna Krasucka, Iwona Kuligowska, Ewa Orłowska, Waldemar Pączkowski, Zofia Sowała, Małgorzata Staszak, Renata Świrska, Beata Woźniak i Krzysztof Wysocki. Obecnie w  Gimnazjum w Witowie naukę pobiera 128 uczniów.

GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor  IWONA KULIGOWSKA 

Dziubich Andrzej, Ignasiak Magdalena, Kapelińska Małgorzata, Krasucka Ilona, Krasucka Katarzyna, Nawrocka–Linowiecka Mariola,

Pączkowski Waldemar, 
Rogalska Agnieszka,  Staszak Małgorzata,  Świrska Renata, Tworek Andrzej,  Woźniak Beata

Wysocki Krzysztof,  Zielińska Elżbieta.

Zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi. W gimnazjum działa szkolne Koło Caritas, szkolne Koło PCK oraz chór. Młodzież ma możliwość rozwoju

swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i kołach przedmiotowych.

 


 SAMORZĄD UCZNIOWSKI:                                                                             RADA RODZICÓW

 Przewodnicząca: Aleksandra Kubiak                                                                        Przewodnicząca : Magdalena Polak

 Zastępca: Cyprian Dobrzycki                                                                                  Zastępca: Małgorzata Krysiak

 Sekretarz: Kacper Żywiczka                                                                                    Skarbnik:Marzena Dobrzycka

 Skarbnik: Klaudia Nastulska

 Sekcja organizacyjna: Emilia Wilińska i Justyna Podolska

 Gazetka: Paulina Witkowska i Justyna Zarzycka

 


Adminstracyjnie, Gimnazjum w Witowie podlega, pod Urząd Gminy w Bytoniu.

O osiągnięciach sportowych uczniów międzi innymi na blogu ;Witowskie Siatkarki

  
       

     

Więcej z życia Publicznego Gimnazjum w Witowie ,zobacz na stronie; www.gimwitowo.pl.pl

Opracowano z wykorzystaniem zdjęć ;" Witowo na starej fotografii" -Elżbieta Zielińska, Agnieszka Śmigiel.

KONTAKT;

PUBLICZNE GIMNAZJUM W WITOWIE
Witowo 48 ,poczta;88-231 Bytoń
Tel. (54) 285-13-09,Fax. (54) 285-13-09
www.gimwitowo.pl.pl


 

 

zapraszamy


   google.pl    zumi.pl   yahoo.com  netsprint.pl   gooru.pl   szukacz.pl   docelu.pl   polska.pl  onet.pl  wp.pl   interia.pl   gratka.pl     maps.google.pl   translate.google.pl 

• • • Ważne: Ta Witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej(zobacz więcej o cookies).  • • •

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

• • • Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.• • •