OSTATNIE LATA 2011-2014

 Życzenia Bożonarodzeniowe Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Bytoń w 2014 r..

 


 

 

 Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 22.11.2014 r.podała oficjalne wyniki wyborów samorządowych z 16 listoapda 2014 roku.


Sejmik Województwa Kujawsko- Pomorskiego :

W 33-osobowym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego mandaty zdobyły następujące Komitety Wyborcze;
PO-14 , PSL - 10, PiS - 7 i SLD - 2.

Na PO głosowało 32,67 proc. wyborców, na PSL - 24,33 proc., na PiS - 21,15 proc., na SLD - 12,25 proc.

 
Rada Powiatu Radziejowskiego

W 17-osobowej Radzie Powiatu Radziejowskiego mandaty zdobyły następujące komitety wyborcze:
Komitet Wyborczy
PSL -8, Komitet Wyborczy PiS-4, KKW Lewica Razem- 4, KWW Stowarzyszeni Forum Samorządowe-1.


Rada Gminy Bytoń

W 15-osobowej Radzie Gminy Bytoń mandaty zdobyły następujące komitety wyborcze:

LP

Komitet wyborczy

Liczba mandatów

1

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6

2

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4

3

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Przyszłość

3

4

Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszenie Forum Samorządowe

2


OSOBY WYBRANE W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE GŁOSOWANIA NR.4

Sołectwo Czarnocice, Sołectwo Wandynowo, Sołectwo Pścinno, Sołectwo Pścininek, Sołectwo Witowo.

I.Wójt Gminy Bytoń

 

Nazwisko i imiona

Dane wybranego

wynik wyborczy

 

RUCIŃSKI Artur

lat 41, wykształcenie wyższe, zam. Witowo,
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

68,04%

Zobacz:OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZ z dnia 22 listopada 2014 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

II.Radny Powiatu Radziejowskiego

 

Nazwisko i imiona

Dane wybranego

Funkcja w Radzie

 

KAPELIŃSKI Piotr

lat 55, zam.Faliszewo,
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Radny

Zobacz: OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego


III. Radni Gminy Bytoń

Radna Gminy Bytoń wybrana w okręgu wyborczym nr 15,
Część Sołectwa Witowo- domy od nr 1 do nr 11A oraz od nr 78 do nr 92 oraz miejscowości Witowo Kolonia .

 

Nazwisko i imiona

Dane wybranego

Funkcja w Radzie

 

BALCERAK Jolanta Grażyna

lat 52, zam. Witowo Kolonia,

KW Prawo i Sprawiedliwość

Wiceprzewodnicząca

Rady Gminy 

Członek Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

 

Radny Gminy Bytoń wybrany w okręgu wyborczym nr 14,
Część Sołectwa Witowo domy od nr 12 do nr 77 oraz od nr 93 do nr 97.

 

Nazwisko i imiona

Dane wybranego

Funkcja w Radzie

 

WITKOWSKI Piotr Paweł

lat 50, zam. Witowo,

Komitet Wyborczy PSL

Radny
Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Radny Gminy Bytoń wybrany w okręgu wyborczym nr 13,
Sołectwa Pścinno i Pścininek.

 

Nazwisko i imiona

Dane wybranego

Funkcja w Radzie

 

JASKULSKI Arkadiusz

lat 51, zam. Pścinno,

KW Prawo i Sprawiedliwość

Przewodniczący Komisji

Finansowo-Budżetowej

Radny Gminy Bytoń wybrany w okręgu wyborczym nr 4,
Sołectwa Czarnocice i Wandynowo

 

Nazwisko i imiona

Dane wybranego

Funkcja w Radzie

 

PODOLSKI Marek Dariusz

lat 43, zam. Czarnocice,

KWW Nasza Przyszłość

Radny

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

 


Panu  Arturowi Rucińskiemu Wójtowi Gminy Bytoń oraz wszystkim radnym, życzymy wytrwałości w służbie mieszkańcom całej Gminy, umiejętnego korzystania ze zbiorowej mądrości, skutecznej realizacji nakreślonych celów.Mamy nadzieję, że rozpoczynająca się kadencja przyniesie wiele satysfakcji zarówno wybranym przedstawicielom lokalnego społeczeństwa, jak i wszystkim wyborcom. Życzymy, aby ten zaszczytny obowiązek przyniósł spełnienie osobistych planów i przyczynił się do pomyślności naszej Gminy.
Wszystkiego co najlepsze.

 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

 

 Wybory Samorządowe 2014 odbędą się w Polsce 16 listopada 2014 roku. Są one organizowane raz na cztery lata. Pierwszy raz w 2014 roku odbędą się w okręgach jednomandatowych. Podczas głosowania wybierać będziemy; radnych Gminy Bytoń, radnych Powiatu Radziejowskiego i radnych sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz  Wójta naszej Gminy. Witowo należy do obwodu głosowania nr 4. W wyborach gminnych głos oddajemy na konkretną osobę, nie zaś na listę kandydatów/ ugrupowanie. Głos oddawany jest na określony system wartości jaki cechuje kandydata zbieżny z tym, który jest bliski  nam jako wyborcom.

Numer obwodu głosowania-4 , Liczba mieszkańców w obwodzie głosowania - 816.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej -Publiczne Gimnazjum w Witowie, 88-231 Witowo 48.

Granice obwodów; Sołectwo Czarnocice, Sołectwo Wandynowo,Sołectwo Pścinno,Sołectwo Pścininek,Sołectwo Witowo.

Uchwała Nr XVI/87/12  Rady Gminy w Bytoniu z dnia 4 września 2012 roku w sprawie obwodów głosowania


Okręg nr 4

Granice okręgu;Sołectwa Czarnocice i Wandynowo;

liczba  mieszkańców -204, wybieranych radnych -1

Okręg nr 13

Granice okręgu; Sołectwa Pścinno i Pścininek ;

liczba mieszkańców -188, wybieranych radnych -1

Okręg nr 14

Granice okręgu;Część Sołectwa Witowo domy od nr 12 do nr 77 oraz od nr 93 do nr 97;

liczba  mieszkańców -219, wybieranych radnych -1

Okręg nr 15

Granice okręgu;Część Sołectwa Witowo- domy od nr 1 do nr 11A oraz od nr 78 do nr 92 oraz miejscowości Witowo Kolonia

liczba  mieszkańców -205, wybieranych radnych -1

Uchwała nr.XVI/86/2012 Rady Gminy w Bytoniu z dnia  4 września-2012 r. w sprawie okręgów wyborczych.

 


 


 OSOBY KANDYDUJĄCE W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 R.

Kandydaci na Wójta Gminy Bytoń

Pozycja     Nazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoUwagiNr. listy
1

LEWANDOWSKI

Roman

lat 39, wykształcenie wyższe, zam. Bytoń,

nie należy do partii politycznej

KWW Stowarzyszenie Forum Samorządowe   17
2

RUCIŃSKI
Artur

lat 41, wykształcenie wyższe, zam. Witowo,
nie należy do partii politycznej
KW Prawo i Sprawiedliwość   3
3

WILIŃSKI
Witold Adam

lat 56, wykształcenie średnie, zam. Bytoń,

nie należy do partii politycznej

KWW Nasza Przyszłość   16

 


OSOBY KANDYDUJĄCE DO RAD W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 R. ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE GŁOSOWANIA NR.4

Sołectwo Czarnocice, Sołectwo Wandynowo, Sołectwo Pścinno, Sołectwo Pścininek, Sołectwo Witowo.

Kandydaci do Rady Gminy Bytoń okręg nr 4

PozycjaNazwisko i imiona                                                      Dane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoUwagiNr. listy
1 ROSIŃSKI Józef Adam lat 55, zam. Wandynowo Komitet Wyborczy PSL   1
2 PAWŁOWSKA Joanna lat 35, zam. Wandynowo KW Prawo i Sprawiedliwość   3
3 PODOLSKI Marek Dariusz lat 43, zam. Czarnocice KWW Nasza Przyszłość   16
4 WILIŃSKA Bożena lat 49, zam. Czarnocice KWW Stowarzyszenie Forum Samorządowe   17

Kandydaci do Rady Gminy Bytoń okręg nr 13

PozycjaNazwisko i imiona                                                Dane kandydata              Skrót nazwy komitety wyborczegoUwagiNr. listy
1 DĄBROWSKI Paweł lat 46, zam. Pścinno Komitet Wyborczy PSL   1
2 JASKULSKI Arkadiusz lat 51, zam. Pścinno KW Prawo i Sprawiedliwość   3
3 GŁOWACKI Roman lat 52, zam. Pścinno KWW Stowarzyszenie Forum Samorządowe   17

Kandydaci do Rady Gminy Bytoń okręg nr 14

Pozycja Nazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoUwagiNr. listy
1 WITKOWSKI Piotr Paweł lat 50, zam. Witowo Komitet Wyborczy PSL   1
2 BENEDYKCIŃSKA Mirosława Maria lat 67, zam. Witowo KW Prawo i Sprawiedliwość   3
3 GRALAK Piotr lat 36, zam. Witowo Kolonia KWW Nasza Przyszłość   16
4 DYBOWSKI Michał Dawid lat 23, zam. Witowo KWW Stowarzyszenie Forum Samorządowe   17

Kandydaci do Rady Gminy Bytoń okręg nr 15

PozycjaNazwisko i imiona                                                       Dane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoUwagiNr. listy
1 BALCERAK Jolanta Grażyna lat 52, zam. Witowo Kolonia KW Prawo i Sprawiedliwość   3
2 GOŚCINIAK Marek Mirosław lat 55, zam. Witowo Kolonia KWW Stowarzyszenie Forum Samorządowe   17

Kandydaci do Rady Powiatu w Radziejowie okręg nr 2

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoUwagi
3 2 KAPELIŃSKI Piotr lat 55, zam.Faliszewo KW Prawo i Sprawiedliwość  
4 3 UMERLE Bogumiła Katarzyna lat 51, zam. Witowo KW Platforma Obywatelska RP  
4 6 NAWROCKA - LINOWIECKA Mariola Iwona lat 36, zam. Witowo Kolonia KW Platforma Obywatelska RP  

 

MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR ...TWÓJ GŁOS -TWÓJ WYBÓR 

Opracowano na podstawie danych ; Państwowej Komisji Wyborczej  

Zobacz więcej ;
Wybory Samorządowe 2014

         


Zabytkowa kaplica na cmentarzu parafialnym -jak nowa.

 

 

    Dobiega  końca  remont  kapitalny, zabytkowej  kaplicy pod wezwaniem Krzyża Świętego  na  Cmentarzu Parafialnym  w  Witowie.

Cmentarz parafialny w Witowie (zabacz;na mapie) założył  w 1815 roku na Górach Witowskich, przy drodze Witowo - Powałkowice - Wandynowo ks.proboszcz Jakub Krajewski. Wybudowano wówczas drewnianą kapliczkę. W 1840 roku ks. Wojciech Kochowicz, wikariusz Witowskiej Parafii, własnych staraniem i kosztem wybudował kaplicę murowaną z cegły pod dachem z blachy. Wewnątrz kaplicy umieszczony został klasycystyczny ołtarzyk z rzeżbą Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Skępskiej.

 

 

Cmentarz w Witowie z kaplicą i murowanym ogrodzeniem z bramą, objęty jest ochroną dziedzictwa kultury i zabytków - wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr. A/663 z 15.07.1996 roku. Aktualnie cmentarz parafialny w Witowie zajmuje powierzchnię 2.0 ha.

tak było

 


prace remontowe

  

 

 

 


 tak jest obecnie

 

Dzięki staraniom proboszcza ks. Andrzeja Aniszczyka w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przy wsparciu finansowym Gminy Bytoń ,Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-1013, oraz przy znaczącej ofiarności parafian witowskich , z końcem lata rozpoczęty został remont kapitalny kaplicy. Firma budowlana wykonała m.innymi ;wymianę drewnianej więżby dachowej, nowe pokrycie dachu papą a następie blachą z aluminium, nowe orynnowania, naprawę tynków zewnętrznych i nową elewację, naprawę fundamentów i nową opaskę żwirową, wymianę drzwi wejściowych, wymianę posadzki, wymianę instalacji elektrycznej, naprawę tynków wewnętrznych i malowanie kaplicy. W posadzce kaplicy umieszczona została nowa pamiątkowa płyta nad grobem ks. Jana Szafrańskiego -proboszcza w latach 1893-1939, budowniczego kościoła w Witowie ,który zosłał pochowany w kaplicy.

 

 

Na cmentarzu parafialnym w Witowie, spoczywają prochy mieszkańców z miejscowości ; Czarnocice, Grodziska, Faliszewo, Płowce, Powałkowice, Pścinno, Pścininek, Sadłog, Sadłużek,Torzewo,Wandynowo oraz  Witowa, Koloni Witowo i Witowa Nowego, nie tylko wyznawców kościoła rzymskokatolockiego, ale i również innych wyznań.


Przy alei głównej, po prawej stronie, tuż przed kaplicą pw. Krzyża Świętego znajduje się grób zasłużonego dla Parafii
Witowo proboszcza w latach 1952-1975:+ Ks. Kazimierza Szałkowskiego. Natomiasat w kwaterze lewej, idąc od alei głównej cmentarza, znajduje się grób nieznanego żołnierza, w którym spoczywają prochy dwóch nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego oraz cywila, zamordowanych w bestialski sposób przez hitlerowców  na terenie Parafii Witowo w 1939 roku, tuż po rozpoczęciu II wojny światowej.
Na witowskim  cmentarzu, spoczywają również członkowie  rodziny, Biesiekierskich mających w historii Kujaw swoją zaszczytna kartę (...wieloletni właściciele majątku Płowce, które  w drugiej połowie XVIII wieku nabył na wałasność podkomorzy inowrocławski Jan Biesiekierski..)

Corocznie 1 listopada  - w Dzień Wszystkich Świętych o godzinie 12.00 w kaplicy na Cmentarzu Parafialnym w Witowie odprawiana jest Msza Święta za zmarłych, których prochy tam spoczywają . W tym roku Dzień Wszystkich Świętych w naszej Parafii będzie miał charakter szczególnie uroczysty, gdyż Msza Święta odprawiana będzie w odrestaurowanej kaplicy.

 


W podzięce za rolniczy trud.

         Sierpień to miesiąc szczególny. Bogaty jest sierpień historią, bogaty pracą na roli, umiłowaniem wiary i tradycji. W pierwszych dniach sierpnia brzmią echa Powstania Warszawskiego, gdy„rozpoczynał się bój za każdy kamień twój Stolico”. W sierpniowe dni drogami  naszych pięknych Kujaw pielgrzymują na Jasną Górę  rodacy z północy kraju. W sierpniu pamiętamy również o zrywie solidarnościowym, co otworzył drogę do wolności narodu. Wreszcie sierpień – to okres wytężonej pracy rolników zbierających plony, z których wszyscy korzystamy, pamiętając że „od małej myszki, aż do cesarza wszyscy żyją z gospodarza”.

 

 

     Pszenica, pszenżyto i jęczmień to zboża najczęściej uprawiane na Kujawach. W tym roku plony zbóż na Kujawach są wyższe od przeciętnych plonów krajowych. Pszenica w zależności od rodzaju gleby dała plon od 6,0 do 8,0 ton z hektara. Niestety w tym roku ze względu na suszę zmarniała kukurydza – zbiory kukurydzy na ziarno spadły o ponad 52% w stosunku do ubiegłego roku. Większość rolników przeznacza kukurydzę w całości na paszę.

 

 

     Żniwa to doskonały czas na to, by zaobserwować, jak jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. To właśnie wsparcie i współpraca rąk ludzkich pozwala nam przetrwać to, co niesie życie. Po każdym wysiłku, trudzie i znoju przychodzi jednak czas na odpoczynek. Chwile te przepełnione są spokojem i radością. Możemy wtedy unieść swe oczy ku niebu, by złożyć dziękczynienie Bogu za wszelkie doznane łaski.

 


Tradycyjne składanie darów w podzięce Stwórcy za plony odbyło się 31 sierpnia 2014 roku również w naszej Witowskiej Parafii.

 

                           

  

Pięknie wypieczone chleby dożynkowe oraz dorodne owoce i warzywa w barwnym orszaku, prowadzonym przez Orkiestrę Dętą oraz druhów z OSP, przyniesione zostały do kościoła, gdzie odprawiona została uroczysta Msza Święta. Przyniesione do świątyni dary poświecił i pobłogosławił ks. proboszcz Andrzej Aniszczyk.

              

 

    Po uroczystości licznie zgromadzeni mieszkańcy parafii Witowo i goście na placu parkingowym w centrum miejscowości zostali ugoszczeni chlebem ze smalcem, wspaniałym wypiekami najróżniejszych ciast, kiełbaskami z rożna oraz pieczonym prosiakiem. Biesiadę uświetniały występy młodzieży i orkiestry dętej.

 

              

 

Więcej zdjęć z uroczystości -zobacz-> FOTOGALERIA/ DOŻYNKI PARAFIALNE

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom radosnego świętowania, a zwłaszcza tym co podjęli się organizacji patrafialnych dożynek, oraz wspierali ofiarnością i życzliwością nasze wspólne rolnicze święto.

 


 

Czy Witowo może być piękniejsze?

               Ziemia kujawska równinna, kolebka rodu Piasta,
                żyzna, bogata, nizinna, jak piękne twe wsie ... i miasta.
                Uśmiechem ludzie witają dzień i słońce, pracowici, syci, gospodarni
                i tak bym cię chwalił bez końca Ziemio Kujawska" 


      Osoby, które odwiedzają Witowo, zauważają, że ostatnimi czasy miejscowość sukcesywnie zmienia swe oblicze na korzyść. To prawda, wioska staje się coraz ładniejsza. W ostatnich latach wybudowany został w centrum Witowa duży parking, który służy mieszkańcom i wszystkim przybywającym do kościoła parafialnego, wybudowane i zmodernizowane zostały chodniki przy drogach łączących Witowo z Bytoniem i Płowcami. Wykonana została iluminacja kościoła -budowli sakralnej o ponad 100 letniej historii.

 

       

                                                                   "Przechodniu!
                                                                     Zatrzymaj się i spójrz, Ty, który podążasz,
                                                                    Wokół spójrz, ile barw!
                                                                    Pobądź z nami, bieg swój przerwij jak trans..."

      Zapraszamy Państwa z Google.Pl (zdjęcia z 2013 r)na spacer wirualny po Witowie ->zobacz jak widzi nas świat.

 

     Dużo pracy i trudu wymaga również samo upiększanie miejscowości. Jest wielu mieszkańców, którzy systematycznie dbają o swoje posesje, ale wśród nich jest też grupa ludzi, którzy pracują na terenach nie będących ich własnością. Przez cały rok plewią, podlewają, sadzą kwiaty i krzewy na skwerze przy rozwidleniu dróg i klombach przy kościele oraz przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Aby Witowo stało się piękniejsze... potrzeba jeszcze więcej otwartych umysłów na nowe inicjatywy z wykorzystaniem Funduszy Unijnych oraz Funduszu Sołeckiego. Potrzeba, aby pozostali właściciele, bardziej zadbali o własne posesje -zwłaszcza te przy ulicy.

 

     

 

     Obecnie o społeczników jest coraz trudniej. Ale jest kilka osób, którym, dla których i z którymi „chce się chcieć” :-). We wzajemnym zrozumieniu i współpracy zmieniają oblicze miejscowości, organizują imprezy  i uroczystości. Od lat Witowo to dla nich... mała ojczyzna. Bez wielkich słów potwierdzają, że ...Witowo to nasze , miejsce na ziemi.
                                                                                     To Wam drodzy krajanie Dziękujemy!

 


 

Nadeszła wiosna... wiosna radosna !

           Wiosna  to  pora  wielce  radosna. Przyroda  budzi się do życia, zwierzęta wychodzą z zimowego ukrycia, ptaki  powracają  do  swoich  gniazd. Dla  witowskich rolników pierwszy dzień wiosny był bardzo pracowity. Sprzyjała pogoda, dlatego prawie wszyscy wyruszyli na swoje pola, aby spulchnić glebę, rozsypać nawozy i w pełni przygotować ją pod zasiewy zbóż jarych. Wielu rolników wyruszyło na pola, aby w tosce o maszyny żniwne, zebrać kamienie, zanim podrosną oziminy. 

 

Witowo wiosną 2014

 

     

 

 

           

 

 

  

 


Przed zachodem słońca, rolnicy wracają do swych siedlisk, aby nakarmić zwierzęta w zagrodzie oraz w rodzinnym gronie zjeść ostatni posiłek i mile spędzić ostanie godziny mijającego dnia, a nasze witowskie sarenki, same dbają o własny wikt oraz  wyszukują na polach bezpiecznego miejsca na spokojną noc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zimowe pejzaże 2014r.         Zima to czas, gdy przyroda, ukołysana do snu śpiewem jesiennego wiatru, odpoczywa nabierając sił przed kolejnymi pracowitymi tygodniami...Dziś w Witowie zima mocno trzyma...w dzień-14 stopni, marzną nam stopy i dłonie, lekko nie jest ,ale za to jak ładnie! Zimowe krajobazy robią wrażenie.


      

 

    " ...Śniegu płatki wirują za oknem, biały dywan przykrywa ziemię, a przy drodze rosochate wierzby, z puchu czapy już mają na głowie.

         Nad chatami z kominów dym smuży, zwiastun ciepła ludzkiego ogniska, dawniej drogą sunęłyby sanie, teraz nie ma już tego zjawiska.

         Już nie słychać muzyki janczarów, grudy śniegu nie lecą spod kopyt, koń opuścił wiejskie środowisko, u rolnika przestał być nań popyt.

         Za to zima - jest taka jak zawsze, wnosi spokój na polach w zagrody, ludzie także w swej pracy przycichli, pod urokiem zastygłej przyrody..."

                                                                                                                                                                                                                                    autor wiersza ...Zdzisław 
                 

 
 

 

                                                                                                               


 
Plon zbieramy plon... tegoroczny plon!

             Żniwa w Witowie na Kujawach dobiegają końca. Po udanych małych żniwach kiedy zebrano rzepak (plony sięgające 4 tony z hektara) i jęczmień ozimy, obecnie dobiegają końca zbiory pszenicy, owsa i jęczmienia jarego(czyli wysianego wiosną). Większość gospodarzy dba również o zbiórkę suchej słomy.

 

Żniwa w Witowie na Kujawach

 

Słoneczna pogoda sprzyja pracom polowym, stąd witowscy rolnicy wykorzystują każdą chwilę, by zebrać pozostałe plony i zabezpieczyć pola przed suszą. W rozmowach gospodarze podkreślają, że w tym roku plony zbóż są wyższe od przeciętnych w tym regionie. Pszenica w zależności od rodzaju gleby daje plon od 6 do 8 ton  z hektara. Jednak gospodarzom psują humor niskie ceny w skupie zbóż. Nie wszyscy mogą pozwolić sobie na magazynowanie ziarna i przeczekanie, aż ceny będą wyższe.

 

          

 

Na witowskich polach można spotkać coraz więcej nowych, nowoczesnych  maszyn  rolniczych, stąd prace przebiegają sprawnie.

 

                                                

 

Od rana do póżnego wieczora w pocie czoła pracują całe rodziny, każde chętne ręce są na wagę złota. Ciężkie bele prasownej słomy trzeba zwieść do gospodarstw i zabezpieczyć  przed deszczem. Zaraz po zebraniu słomy na pola wjeżdżają masywne ciągniki ciągnące włóki, brony, kultywatory, wały i pogłębiacze, by wzruszyć skorupę wierzchnią i spulchić glebę, by poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne przygotować pola do prac jesiennych.

 

Wszystkim witowskim rolnikom życzymy: wymarzonej  pogody, dostatku sił oraz na zakończenie tegorocznych żniw, udanych dożynek.

 


 


 

 

Początek lata  2013

            Początek lata 2013 roku, to dla mieszkańców Witowa ważna data. Witowo i jego okolice zostały sfotografowane przez Google .Od tego okresu internauci - goście z całego świata, mogą wirtualnie zwiedzać naszą urokliwą miejscowość i jej okolice. Google odświeżyło również  mapy, aktualizując widok z lotu ptaka. Tak jak młode bociany, które urodziły się tej wiosny na Kolonii Witowo i zwiedzają okolice, tak i Państwo wirtualnie możecie to uczynić.

Poniżej krótka instrukcja jak uruchomić widok na mapach Google dla nowej usługi oraz nawigować po wirtualnych okolicach Witowa .

 

                                 

 

zachodnia strona witowa


1. Udajemy się pod adres: www.maps.google.com i w polu wyszukiwarki wpisujemy Witowo  lub nazwę miejscowości, którą chcemy odwiedzić np. Witowo Kolonia, Faliszewo, Powałkowice  czy Płowce .Zobacz wjazd do Witowa od Włocławka.

2. Łapiemy kursorem myszy Pegmana(ludzika), który znajdziemy w lewym obszarze nawigacyjnym mapy i przeciągamy go w miejsce, w którym chcemy rozpocząć spacer.

3. Po chwili zostanie wczytany obszar miejsca, które wybraliśmy, a my możemy rozpocząć spacer. Do przodu możemy przesuwać się za pomocą pola koła, które podświetlane jest na ekranie zdjęcia po najechaniu kursorem myszy. Przytrzymanie koła kursorem pozwala nam po chwili również wyświetlić aktualną mapę terenu. Kliknięcie lupy z kolei przybliża dany fragment.

 4. Oczywiście nie będziemy chcieli przecież ciągle poruszać się do przodu, prawda? W celu zmiany kierunku spaceru musimy posłużyć się kontrolkami nawigacyjnymi, które znajdziemy w lewym, górnym rogu zdjęcia w Street View. Znajdziemy tutaj następujące funkcje:

 

Koło obrotu - funkcja pozwala na zmienić widok, a tym samym udać się w innym kierunku. Wystarczy tylko wybrać jedną z czterech dostępnych opcji Spójrz.

  • Zoom - poniżej koła obrotu znajdziemy dwie kontrolki: [+] i [-], które pozwolą na powiększyć lub pomniejszyć ekran. I znowu, wybranie jednej z opcji skutkuje przybliżeniem lub oddaleniem widoku na fotografii. Warto jednak zauważyć, że większe oddalenie powoduje wydłużenie czasu wczytywania zdjęć.

5. Nawigować po Witowie i jego okolicach  w Street View możemy również za pomocą klawiatury. Oto dostępne funkcje klawiszowe:

  • Klawisze strzałek - pozwolą nam zmienić obrót widoku podobnie jak omówione wyżej koło.

  • Klawisze + i - - jak nietrudno się domyślić, oba klawisze pełnią tą samą funkcję, co omówiony wyżej zoom. Klikając na [+] przybliżany widok, klawisz [-] z kolei powoduje oddalenie.

Pozostaje nam już tylko życzyć udanego spaceru i miłych wrażeń !

 

                   

 

 

 


 

 Witowo zimą 2013 roku.

 

Na pagórkach w Witowie zimą.

 

 Centrum Witowa zimą, wygląda równie uroczo jak latem, choć ruch pieszy i kołowy niewielki.

 Wjazd do Witowa na Kujawach.Zapewne powodem bezruchu jest temperatura -8C oraz padający puszysty śnieg .

 

W centrum Witowa zimą.

Centrum Witowa zimą 2013.

Wyjazd z Witowa do Płowiec. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasjonaci sportów zimowych, aktywnie spędzają czas na witowskich pagórkach, ucząc młodzież jazdy na nartach .

 Pagórki w Witowie dobrym miejscem do nauki jazdy na nartach. Wypada popatrzeć, jak doświadczony narciarz radzi sobie nawet na niewielkim wzniesieniu-jak szusuje.

                                               Najtrudniej  jednak samodzielnie wejść na wzniesienie! Przydałby się wyciąg!

Patrz  małody jak trzymać narty.

 Najtrudniej podejść na stok.Młody zobacz jak jadę!

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nauka i zabawa, aktywny wypoczynek dla każdego, tylko trzeba chcieć!.

Dużo miejsca dla każdego narciarza.

Nauka jazdy na nartach w Witowie.

Podchodzimy na pagórek.

W narciarstwie bywa i tak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zimowych zdjęć w fotogalerii! 

 


 

 

Witowo na Kujawach

 

 MAJ 2012 -BUDOWA Parkingu w centrum Witowa ZAKOŃCZONA

Budowa  placu parkingowego dla pojazdów osobowych  o powierzchni 2.257,00m2 przy zabytkowym Kościele parafialnym w Witowie, zlokalizowanego w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma duża - Piotrków Kuj.,  została zakończona przed planowanym terminem. Parking o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej łączy się z drogą wojewódzką poprzez istniejące zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki drobnowymiarowej na podbudowie betonowej
. Parking zlokalizowany jest  przy terenie objętym ochroną dziedzictwa kultury i zabytków- kościół parafialny p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Witowie oraz starodrzew i otaczający obejście kościoła - wpisanym do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 392/A z dnia 29 sierpnia 2006 roku.
 
Inwestycję  wykonano w ramach projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 w ramach działania Odnowa i
rozwój wsi.

Wykonawcą inwestycji była jedna z największych firm w Polsce w sektorze budownictwa drogowo-mostowego SKANSKA S.A., ul.Gen.J.Zajączka 9,Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

    

Wykonawcę placu parkingowego wyłoniono w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego w grudniu 2011 roku.(Numer ogłoszenia w BZP: 384806 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011r.) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)opiewała na kwotę : 315.711,85 PLN. Oferty przetargowe złożyło 16 firm z regionu Kujaw oraz pozostałych regionów  Polski.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego cena inwestycji to : 322.221,92 PLN.
Zamawiającym była Gmina Bytoń , Bytoń 72, 88-231 Bytoń, woj. kujawsko-pomorskie.
Planowany termin wykonania zadania
: 30.06.2012.

Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Witowa własnymi siłami i pomysłowością zagospodarowali tereny zielone wokół parkingu, nadając centum miejscowości, wokół zabytkowej światyni rzymsko-katolickiej ,widoczny na zdjęciach poniżej miły dla oka mieszkańców i gości estetyczny wygląd.


            
 
 

 23 LIPCA 2011 -FESTYN RODZINNY


          Występy zespołów, karuzele, cross dla dzieci, powozy z kucykami, konkursy dla małych i dużych - dmuchane zjeżdżalnie oraz kolorowe  elementy dekoracyjne- wszystko to, a także dużo więcej, czekało na mieszkańców Witowa , którzy pomimo niepewnej(zapowiadał się deszcz) pogody zdecydowali się spędzić na festynie rodzinnym lipcową sobotę.
     
 
 

 

Impreza odbyła się na terenie boiska przy Gimnazjum Publicznym w Witowie. Organizowany przez Urząd Gminy Bytoń festyn, zgromadził całe rodziny, które zachęcone możliwością dobrej zabawy, przybyły na boisko. O wesoły nastrój uczestników festynu zadbały swym występem zespoły "Ale Babki" oraz Kapela Podwórkowa "Wesołe Chłopaki", którzy z wielkim poczuciem humoru zachęcali do tańca młodsze jak i trochę starsze pokolenie Witowiaków.
O dobrą zabawę dla młodzieży zadbał zespół disco polo "Krismen" .

 
       
 

Na festynie nie mogło zabraknąć i nie zabrakło stoisk z zabawkami, słodyczami, a także punktów gastronomicznych. Największym zainteresowaniem uczestników festynu cieszyły się jednak (co zrozumiałe), gorąca kiełbasa  i zimne piwo!
 

         

Lipcowy Festyn można z pewnością zaliczyć do udanych. Cieszy spora frekwencja uczestników, którzy pojawili się na imprezie pomimo dość chłodnej pogody. Dziękujemy władzom Gminy Bytoń i wszystkim organizatorom i sponsorom, za stworzenie warunków do integracji społeczności lokalnej-Witowiaków.


 

10 MARCA 2011- PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI  WITOWO NA LATA 2011-2020 

      Odnowa wsi, to proces kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, podejmowany przez mieszkańców wsi przy wsparciu władz samorządowych...

Plan Odnowy Miejscowościjest dokumentem strategicznym, określającym rozwój wsi w sferze społeczno - gospodarczej, poprzez realizację ujętych w nim zadań; o charakterze inwestycyjno - remontowym oraz jako działania społeczno – kulturalne.

Plan został opracowany w celu stworzenia całościowej wizji rozwoju miejscowości Witowo w Gminie Bytoń, uwzględniającej czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na możliwość realizacji planowanych działań przy wykorzystaniu potencjału drzemiącego w mieszkańcach, oraz umożliwienia beneficjentom pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań.


Rada Gminy Bytoń Uchwałą Nr.V/22/11 z dnia 10 marca 2011 roku zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Witowo na lata 2011-2020.


Plan w PLIKU PDF do pobrania 

        

zapraszamy


   google.pl    zumi.pl   yahoo.com  netsprint.pl   gooru.pl   szukacz.pl   docelu.pl   polska.pl  onet.pl  wp.pl   interia.pl   gratka.pl     maps.google.pl   translate.google.pl 

• • • Ważne: Ta Witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej(zobacz więcej o cookies).  • • •

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

• • • Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.• • •